Selecteer een pagina

Het is natuurlijk mogelijk dat je gedurende de looptijd van je mobiele abonnement tot de conclusie komt dat je vanwege uiteenlopende redenen je contract met je telecomprovider wilt opzeggen. Over het algemeen is het zo dat een afgesloten contract ook altijd moet worden nageleefd. Maar er zijn omstandigheden waaronder het toch mogelijk is om je mobiel abonnement op te zeggen.

Contractbreuk van de telecomprovider.
Als klant moet je natuurlijk jouw eind van het contract naleven door op tijd te betalen en goed om te gaan met een telefoon die je eventueel geleased hebt. Maar het nakomen van het contract geld ook als plicht voor je telecomprovider. Als jij er achter komt dat je provider steevast zijn verplichtingen niet nakomt doordat je bijvoorbeeld niet vaak niet kunt bellen, internetten of gebruik maken van de bundels die je afneemt dan kan dat reden zijn waarom je het contract op wil opzeggen. Wanneer je telecomprovider na te hebben geprobeerd de service te verbeteren nog steeds in gebreken blijft kunnen ze akkoord gaan met je verzoek het contract te ontbinden, of anders kun je dit bij een rechter afdwingen.

Verhuizing naar een lokatie buiten het verzorgingsgebied.
Ben je van plan te verhuizen naar het buitenland en heb je nog een mobiel abonnement? Dan kun je dat over het algemeen zonder problemen opzeggen. Je telecom provider is niet in staat om buiten het verzorgingsgebied waar jij verblijft diens eind van het contract na te leven en jij hebt niets aan een product dat je niet kunt gebruiken. Vaak is het ook no eens zo dat verhuizing in de algemene voorwaarden is opgenomen als reden waarom een mobiel abonnement kan worden opgezegd.

Aflopen van het contract.
Wanneer je een tweejarig contract hebt afgesloten en de twee jaar zitten erop dan is je abonnement elke maand opzegbaar. Dit kun je simpelweg schriftelijk doen en er is over het algemeen een opzegtermijn van 1 maand.

Mobiel abonnement opzeggen voor andere redenen.
Zoals gezegd iedereen moet een contract dat hij of zij heeft ondertekent gewoon naleven. Wil je dus je contract opzeggen terwijl je daar geen wettelijk aanvaardbare reden voor hebt dan kan de telecomprovider je verantwoordelijk houden voor het niet naleven van het contract. Dit houdt vaak in dat hij de inkomsten van het openstaande contract termijn zal willen verhalen en wanneer je die niet binnen het gestelde termijn voldoet kan dit leiden tot registratie bij Preventel en een incassotraject.
Heb je echter zwaarwegende redenen om het contract te willen stopzetten dan kun je altijd contact opnemen met je telecomprovider en die redenen voorleggen. Het is altijd mogelijk dat een provider uit coulance akkoord gaat met je verzoek en om je tegemoet te komen het contract ontbind.

Heb je je contract opgezegd vanwege financiele redenen? Bedenk dan dat er diverse belbundels zijn voor een laag bedrag per maand waarmee je toch bereikbaar blijft en tegelijkertijd wel een voordeligere deal hebt dan wanneer je met een prepaid simkaart door het leven gaat. Kijk bijvoorbeeld eens naar de aanbiedingen van 88Mobile of maak gebruik van Robin Mobile en vind daarmee een goedkoop en voordeliger abonnement.